Over de Wereldwinkel Rhoon

Voor originele cadeau artikelen en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen kunt u terecht bij de Wereldwinkel in Rhoon. Wij bieden u een gevarieerd en uitgebreid assortiment aan fair trade producten op het gebied van food en non-food.

Bij de productie van de producten wordt rekening gehouden met mens en milieu. Door de verkoop van de producten helpt de Wereldwinkel mee aan een menswaardig bestaan van de producenten. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld de zilversmeden, pottenbakkers en koffie- en cacaoboeren een rechtvaardige prijs voor hun goederen en kunnen ze een beter bestaan opbouwen. Door bij ons artikelen te kopen, helpt u hen een handje mee.

De Wereldwinkel is een ANBI. Dit houdt in dat wij een algemeen nut beogende instelling zijn. Wij zetten ons minstens voor 90% in voor een algemeen nut. De Wereldwinkel heeft haar bestaan te danken aan de inzet van vrijwilligers.

Onze vrijwilligers

De circa 28 medewerkers van de Wereldwinkel helpen allemaal op vrijwillige basis en ondersteunen de fair trade visie. Om de winkel zo goed mogelijk draaiende te houden, zijn de werkzaamheden onder gebracht in verschillende teams.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden denken en beslissen mee over onder andere de inkoop- en verkoopstrategie, assortimentsbepaling en medewerkersbeleid. Zij zetten zich in voor een optimaal functioneren van de winkel.

Kernteam
Het kernteam bestaat het bestuur, een afgevaardigde per team, de coördinator Medewerker & Rooster, de medewerker Website, PR en communicatie. Het kernteam houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in en om de Wereldwinkel.

Team Winkelmedewerkers
Het team Winkelmedewerkers richt zich op de verkoop van de fair trade producten en heet u van harte welkom in onze winkel. Voor productadvies en achtergrond informatie over de producten kunt u bij hen terecht. En ze pakken graag uw cadeautje mooi in.

Team inkoop Food producten
Dit team bepaalt welke food producten er in de schappen van de Wereldwinkel liggen. Zij is verantwoordelijk voor de tijdige aanvulling van de voorraden koffie, thee, en andere lekkere food producten.

Team inkoop Non-food producten
Het Team inkoop Non-food producten bepaalt het assortiment aan non-food producten en houdt de trends goed in de gaten op het gebied van fair trade artikelen. Dit zijn bijvoorbeeld cadeau artikelen, woon accessoires en mode artikelen.

Team Winkelinrichting
Dit team zorgt ervoor dat de inrichting van de winkel er aantrekkelijk uit ziet en verzorgt de aankleding van de etalage.

Coördinator Medewerker & Rooster
Deze coördinator houdt zich bezig met het inroosteren van de winkelmedewerkers waardoor er altijd een optimale bezetting in de winkel is.

Websitebeheer, PR en communicatie
Deze medewerker is gericht op de verspreiding van de fair trade boodschap van de Wereldwinkel via website, lokale pers, etc.

Team relatie/kerstgeschenken
Het team relatie/kerstgeschenken houdt zich bezig met de verkoop van fair trade pakketten die het hele jaar door geleverd kunnen worden aan bedrijven en instellingen.